Ngày đăng bài: 11/01/2024 09:10:11
Thông báo tạm dừng bảo trì hệ thống từ 21h00 Thứ 6, ngày 12/01/2024 đến hết 24h Chủ Nhật, ngày 14/01/2024.
Kính gửi Quý Thầy cô và nhà trường!
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu mới, Hệ thống CSDL sẽ tạm dừng hệ thống để nâng cấp, bảo trì, cụ thể như sau:
📌 Thời gian dự kiến: Tạm dừng Từ 21h00 Thứ 6, ngày 12/01/2024 đến hết 24h Chủ Nhật, ngày 14/01/2024.
Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo và mong Quý Thầy cô thông cảm vì sự bất tiện này! 
Trân trọng!