Ngày đăng bài: 13/10/2020 14:18:32

Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Điện Biên, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Đắc Lắc, Đồng Nai, Tiền Giang, An Giang. 

 
Hệ thống CSDL đã mở đến hết ngày 12/10/2020 để các đơn vị cập nhật hoàn chỉnh dữ liệu và nộp báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2019-2020. Tuy nhiên đến hết ngày 12/10/2020 vẫn còn một số đơn vị chưa hoàn thành nhập dữ liệu, Sở GD&ĐT chưa nộp báo cáo thống kê trên hệ thống (có danh sách đơn vị kèm theo). 


Việc chậm chễ, không tuân thủ thời hạn thực hiện chế độ báo cáo thống kê này làm ảnh hưởng đến việc tổng hợp số liệu thống kê toàn ngành tại Bộ GDĐT, đồng thời ảnh hướng đến tiến độ thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2020-2021 tại đơn vị.


Hệ thống CSDL sẽ mở khóa từ ngày 15/10/2020 đến hết ngày 20/10/2020. đề nghị Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị thực hiện dứt điểm việc cập nhật hoàn chỉnh dữ liệu năm học 2019-2020 và Sở GD&ĐT hoàn thành nộp báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2019-2020 trên hệ thống.

Trân trọng./.

 

Danh sách các đơn vị chưa báo cáo đầy đủ dữ liệu:

1. Danh sách đơn vị chưa gửi báo cáo cuối năm khối MN tính đến ngày 09/9/2020  >>Xem danh sách<<

3. Danh sách đơn vị chưa gửi báo cáo cuối năm khối THCS tính đến ngày 09/9/2020  >>Xem danh sách<<

4. Danh sách đơn vị chưa gửi báo cáo cuối năm khối THPT tính đến ngày 09/9/2020  >>Xem danh sách<<

5. Danh sách đơn vị chưa gửi báo cáo cuối năm khối GDTX tính đến ngày 09/9/2020  >>Xem danh sách<<