Ngày đăng bài: 06/06/2023 10:49:45
Công văn số 2494/BGDĐT-CNTT ngày 25/5/2023 về việc Triển khai Báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2022 -2023 và chấn chỉnh nộp BCTK kỳ đầu năm
Chi tiết vui lòng xem tại đây: >>Công văn số 2494/BGDĐT-CNTT<<